September 23, 2021

Memperkasakan Rakyat

Mesyuarat Agung Tahunan MAP ditangguhkan kerana peraturan ROS berikutan masalah Covid-19

Mesyuarat Agung Tahunan MAP ditangguhkan kerana peraturan ROS berikutan masalah Covid-19. Setelah ROS membuat ketetapan baru, Dewan Mesyuarat Tertinggi akan menentukan tarikh Mesyuarat Agung Tahunan.

Translate »